Fotovoltaický ohřev vody

FVE Light

Jak funguje FVE Light


 • Energie z fotovoltaických modulů je využita prostřednictvím regulační jednotky k přímému ohřevu vody v akumulační nádobě

 • Regulační jednotka buď využívá výhradně energie z modulů, nebo z rozvodné sítě v domě, nebo automaticky přepíná mezi těmito zdroji energie

 • Tímto systémem lze dosáhnout 60-75% úspory el. energie z dosavadní spotřeby energie pro ohřev vody

 • Fotovoltaický systém funguje celoročně (viz přehled dále)

 • K realizaci systému FVE Light není třeba souhlas příslušného distributora ani

  projektová dokumentace

 • V případě kladného vyhodnocení žádosti o dotaci je tato vyplacena formou zálohy před realizací projektu

 • Je třeba splnit podmínky pro udělení dotace (viz dále)

 • Schematické znázornění funkce FVE Light Jak funguje FVE Light Extended


 • Principiálně funguje tato varianta stejně jako varianta předchozí, je disponuje regulační jednotka funkcemi pro sledování výnosu fotovoltaiky na displeji

 • Zde je možné sledovat jaký podílů na celkové spotřebě pro ohřev vody má fotovoltaika a jaký podíl je čerpán ze sítě distributora

 • Regulační jednotka přenáší data na server operátora prostřednictví karty SIM (GSM Monitoring)
Podmínky pro vyřízení dotace


 • Dotace 90.000 Kč

 • Žádat mohou vlastníci domu, kteří pobírají: 

 • • Starobní důchod
  • Invalidní důchod 3. stupně
  • Příspěvek na bydlení v době po 12.09.2022

 • Dotace může být poskytnuta i zpětně na FVE Light, když byla realizována po 12.09.2022

 • Dotace bude vyplacena formou zálohy, po doložení realizace bude tato vyúčtována

 • Pro podání žádosti na webových stránkách NZÚ* je třeba využít Identitu občana nebo Bankovní identitu, s obojím i s podáním žádosti rádi pomůžeme

Výhody realizace FVE Light


 • Dotace pokryje investiční náklady nutné k realizaci projektu buď úplně nebo z velké části (dle vybraného výkonu a funkcí), včetně materiálu, instalace a uvedení do provozu

 • Návratnost investice je prakticky okamžitá

 • Realizací projektu lze dosáhnout úspory energie nutné k ohřevu vody až 60-75%

 • Projekt vyžaduje většinou minimální úpravy instalace ohřevu vody

 • FVE Light lze nastavit do automatického režimu, v době, kdy FVE nedodává energii (např. v noci), dojde k přepnutí na energii ze sítě

 • FVE Light lze instalovat s většinou instalovaných akumulačních nádob/bojlerů