Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Společnost TOMPETSOLAR s.r.o., se sídlem Soběslavská 2257/35, Praha 3, 130 00, IČO: 17230748, DIČ: CZ17230748 (dále jen "TOMPETSOLAR" nebo "my"), si váží vašeho soukromí a zavazuje se chránit osobní údaje, které nám poskytujete. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme a chráníme vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

2. Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 • Při návštěvě našich webových stránek.
 • Při vyplňování kontaktních formulářů nebo registraci k odběru novinek.
 • Při komunikaci prostřednictvím telefonu, emailu nebo jiných komunikačních prostředků.

3. Druhy shromažďovaných údajů

Můžeme shromažďovat následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa.
 • Technické údaje: IP adresa, informace o zařízení, záznamy o návštěvách a chování na našich webových stránkách.
 • Jiné údaje: Jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně.

4. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Poskytování služeb a produktů, které jste si objednali.
 • Komunikace s vámi, včetně odpovědí na vaše dotazy a požadavky.
 • Zlepšování našich služeb a webových stránek.
 • Marketingových aktivit, pokud jste nám k tomu dali souhlas.
 • Plnění zákonných povinností a ochrany našich práv a zájmů.

5. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů:

 • Plnění smlouvy.
 • Oprávněný zájem.
 • Souhlas.
 • Plnění zákonných povinností.

6. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • Našimi dodavateli a poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby.
 • Orgány veřejné moci, pokud to vyžaduje zákon.
 • Jiné třetí strany, pokud jste k tomu dali souhlas.

7. Ochrana osobních údajů

Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo zničením. Pravidelně revidujeme naše bezpečnostní postupy, abychom zajistili maximální ochranu vašich údajů.

8. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou zákonem. Po uplynutí této doby budou vaše údaje bezpečně vymazány nebo anonymizovány.

9. Vaše práva

Máte právo:

 • Požadovat přístup k vašim osobním údajům.
 • Požadovat opravu nepřesných nebo neúplných údajů.
 • Požadovat výmaz vašich osobních údajů.
 • Požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Požadovat přenositelnost údajů.
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím emailu: info@tompetsolar.cz nebo telefonicky na +420 724 246 555.

10. Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O veškerých změnách vás budeme informovat zveřejněním aktualizovaných zásad na našich webových stránkách.

11. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat:

TOMPETSOLAR s.r.o.
Soběslavská 2257/35
Praha 3
130 00
Telefon: +420 724 246 555
Email: info@tompetsolar.cz

Děkujeme, že důvěřujete společnosti TOMPETSOLAR s.r.o. s vašimi osobními údaji.